SAFE TALK 2017-10-02T17:28:57+00:00

SAFE TALK

De Safe talk is niet gebaseerd op discussie of debat, maar op het creëren van wederzijds begrip en respect. Het gaat erom dat je laat zien wie je wezenlijk bent. Dit doen we door een oprechte houding en betrokkenheid te stimuleren. Safe School werkt voor dit onderdeel met een vast team dat deze houding durft voor te leven. Safe School is ervan overtuigd dat zij slechts resultaat kan boeken met de Safe Talk als de Safe Talk begeleiders authentiek zijn en zichzelf durven laten zien. Jongeren zijn erg sensitief en reageren negatief op niet authentiek gedrag. Hierdoor sluiten zij zich weer en worden als oesters of zij vertonen druk en onrustig gedrag. De Safe Talk begeleiders worden dan ook zorgvuldig gescreend, gecoacht en getraind door Safe School.

Safe Talk zorgt voor een andere omgangsnorm: een gevoel van samen, oprechtheid en eenheid. Jongeren komen hierdoor sterker in hun schoenen te staan, zijn minder angstig en gedragen zich liefdevoller naar de ander. Resultaten die direct effect hebben op de omgeving. Een ander doel van de Safe Talk is om zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid onder jongeren te vergroten. Door oprecht te luisteren naar wat zij te zeggen hebben en ook echt iets te doen met de door hun aangedragen inzichten dan wel oplossingen, groeit hun zelfvertrouwen en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid. Het systeem kan hiermee slechts verrijkt worden en leefbaarder worden voor iedereen, everybody benefits! Safe talk is ook los te boeken.

LOSSE SAFE TALK

SAFE TALK WORDT LOS VAN HET EENDAAGSE PROGRAMMA AANGEBODEN. NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT MET ONS OP

CONTACT

UITGANGSPUNTEN

  • De Safe Talk begeleider creëert een sfeer van openheid en eerlijkheid en durft zich kwetsbaar op te stellen.
  • Alles kan en mag gezegd worden.
  • Het delen van ervaringen en problemen gebeurt in vertrouwen van de deelnemers.
  • Er wordt met respect met elkaar omgegaan.
  • Degene die het praatsymbool in handen heeft, mag spreken; de ander luistert.
  • Het is niet verplicht om te spreken.
  • Er wordt alleen in overleg met de deelnemer hulp gezocht of geboden. Soms is een luisterend oor al voldoende.